Education


Education

Karnataka State Higher Education Council

Bengaluru Dr. B. R. Ambedkar School of Economics - News PhD Committee Report Cyber Security Syllabus Gnana Samanvaya Collaboration Agreement Compendium of research output List of Committees Constituted by Council Rajiv Gandhi Loan Scholarship Scheme Approved Regulations
 • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ೫-೨-೨೦೧೮ ರಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

 • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ೫-೨-೨೦೧೮ ರಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

 • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ೫-೨-೨೦೧೮ ರಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

 • ದಿನಾಂಕ ೨೧-೧೨-೨೦೧೭ ರಂದು ೧೯ ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಜರುಗಿತು

 • ದಿನಾಂಕ ೧೪-೪-೨೦೧೭ ರಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮಾರಂಭ

 • ದಿನಾಂಕ ೧೪-೪-೨೦೧೭ ರಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮಾರಂಭ

 • ದಿನಾಂಕ ೧೪-೪-೨೦೧೭ ರಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮಾರಂಭ

 • ಡಾ. ಎಸ್ ಎ. ಕೋರಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ISTE) ಫೆಬ್ರವರಿ-೨೦೧೭ ರಲ್ಲಿ "ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರರು" ಎಂಬ ಬಿರುದು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು

 • ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೋರಮ್ (CWF) - ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016

 • ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ (ಇಎಐಇ), ಯುಕೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂಧರ್ಭ

 • ಸಾಲ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂಧರ್ಭ

 • ಬೋಲ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂಧರ್ಭ

 • ದಿನಾಂಕ ೦೩-೦೧-೨೦೧೬ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ 103 ನೇ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿತು